Proclaimer

Proclaimer voor

Camperverhuur Oortgiese / Oortgiese Campers (Kamer van Koophandel: 65827066) verleent u hierbij toegang tot:

camperverhuur-oortgiese.nl(“de Website”) en nodigt u uit om de door ons aangeboden informatie en diensten af te nemen.

Wijzigingen website

Camperverhuur Oortgiese / Oortgiese Campers kan op deze website op elk moment de inhoud aanpassen of onderdelen verwijderen. Aan u als bezoeker zullen wij daar niet steeds een specifieke mededeling over doen.

 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zorgvuldigheid

  • Camperverhuur Oortgiese / Oortgiese Campers werkt hard om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Mocht u stuiten op een onjuistheid dan horen wij dat graag via info@camperverhuur-oortgiese.nl.

Voor alle duidelijkheid: Geen garantie

  • De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Uiteraard geldt de reguliere garantie op de producten wel.

Bij hyperlinks

  • Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden zal Camperverhuur Oortgiese / Oortgiese Campers geen aansprakelijkheid aanvaarden. Uiteraard geldt ook hierbij de zorgvuldigheid onder punt 1.

 

AUTEURSRECHTEN

De rechten zijn van Camperverhuur Oortgiese / Oortgiese Campers

  • Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op de Website liggen bij Camperverhuur Oortgiese / Oortgiese Campers.
  • Een werk van Camperverhuur Oortgiese / Oortgiese Campers gebruiken kan, maar dan alleen onder de volgende voorwaarde:

Toestemming

  • Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van Camperverhuur Oortgiese / Oortgiese Campers.
  • Dit geldt niet voor regelingen van dwingend recht zoals het citaatrecht. Dit is uw recht om onze materialen op een passende wijze, o.a. met bronvermelding, te citeren.

 

OVERIG

Wijzigingen

  • Deze proclaimer kan wijzigen, Camperverhuur Oortgiese / Oortgiese Campers zal hierover wanneer mogelijk een mededeling doen op de website.

Vragen

  • Camperverhuur Oortgiese / Oortgiese Campers staat altijd open voor al uw vragen. Hebt u een algemene vraag of een vraag over deze proclaimer, neem dan contact op via: info@camperverhuur-oortgiese.nl.

Versie

  • De huidige versie is 1.0 d.d. 26/02/18.