Algemene voorwaarden

Bij het huren van een camper zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, u kunt ze downloaden als PDF-document. Een aantal hoofdpunten uit onze Algemene Voorwaarden staan hieronder vermeld:

1. Bestuurder en rijbewijs
De bestuurder moet minimaal 24 jaar zijn en al minimaal 3 jaar in het bezit zijn van het gewone rijbewijs B. Het rijbewijs moet geldig zijn gedurende de gehele huurperiode. Bij reservering van de camper moet een kopie van het rijbewijs en paspoort ingeleverd worden. Buitenlanders dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs.

2. Verzekering
De camper is WA+ Casco (all risk) verzekerd, inclusief een zekerheidshulppas en een extra schadeverzekering inzittende. De huurder dient een annuleringsverzekering af te sluiten. Een goed en goedkoop alternatief voor een annuleringsverzekering kunt u vinden op de site van de ANWB.

3. Reservering
De boeking vindt plaats door invullen van de reserveringsaanvraag op de site, waarna door ons een huurovereenkomst aan u wordt toegezonden.

4. Betaling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst dient de helft van de verschuldigde huursom binnen 14 dagen te zijn overgemaakt op onze bankrekening. Na ondertekening is de reservering definitief. Uiterlijk 2 weken voor het afhalen van de camper dient de rest van de verschuldigde huursom, de borgsom en het eigen risico door ons te zijn ontvangen.

5. Waarborgsom
De waarborgsom bedraagt voor de huurperiode € 1000,00. Deze wordt na uw huurperiode teruggestort op uw bank- of girorekening. Indien bij inlevering mocht blijken dat er schade aan de camper is ontstaan, er meer kilometers zijn gereden, er verkeersboetes zijn opgelopen, de camper niet schoon is of niet voorzien is van een volle tank diesel, zal verrekening plaatsvinden conform de huurvoorwaarden.

6. Annulering
Bij annulering van de door u geboekte reis blijft u verplicht om de gehele reissom te voldoen. Om problemen te voorkomen verplichten wij u een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze verzekering kan goed en goedkoop bij de ANWB worden afgesloten. Voor de dekking van deze verzekering verwijzen wij u naar de verzekeringsvoorwaarden van de betreffende maatschappij.

7. Huurtermijn
De camper kan voor minimaal één week gehuurd worden, in het hoogseizoen voor minimaal twee weken. De verhuurperiode begint op donderdag en vrijdag tussen 15.00 en 17.00 en eindigt op donderdag en vrijdag voor 10.00 uur De hiertussen gelegen tijd hebben wij hard nodig om de camper zorgvuldig te inspecteren en te onderhouden. Indien de camper eerder kan worden opgehaald wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

8. Onderhoud
Kort voor uw vertrek heeft de camper een inspectie- en onderhoudsbeurt gehad. Wij vertrouwen er echter op, dat u regelmatig het oliepeil, koelwaterpeil en bandenspanning controleert. Tijdens de reis zijn brandstof, olie en banden voor uw rekening. U vertrekt met een volle brandstoftank en u dient de camper ook weer in te leveren met een volle brandstoftank. U ontvangt van ons een camper die van binnen en van buiten is gereinigd. Bij terugkomst dient de gehele binnenzijde, inclusief de cabine, schoon te zijn. Indien mocht blijken dat de huurder niet voldoet aan de door verhuurder gestelde eisen, zal een vast bedrag aan schoonmaakkosten van € 150,00 voor het toilet en € 280,00 voor het interieur aan de huurder worden berekend.

9. Landen
Alle landen welke op de groene kaart staan vermeld mogen met de kampeerauto worden bezocht.

10. Instructie
Voor uw vertrek krijgt u van ons een gedetailleerde instructie over het gebruik van de camper en de werking van de toebehoren.

11. Camper huren met hond
Maximaal 2 huisdieren zijn, uitsluitend na overleg, toegestaan. De extra kosten hiervoor zijn €100,00. De auto moet volledig schoon en haarvrij ingeleverd worden. Voldoet de auto niet aan onze voorwaarden dan worden € 350,- schoonmaakkosten extra in rekening gebracht. De camper dient i.v.m. speciale reiniging de avond van te voren uiterlijk om 16.00 uur ingeleverd te zijn.

12. Roken
Het is verboden om in de camper te roken. Bij overtreding zal de volledige borgsom worden ingehouden.

13. Kilometers
Bij huur van 1 of 2 weken is 2250 km per week vrij, extra gereden kilometers kosten € 0,25 per kilometer. Vanaf 4 weken zijn de kilometers vrij

14. Huisregels
Wij zijn zelf erg zuinig op onze campers en verwachten dan ook van onze huurders dat zij als een goed huisvader met de camper omgaat.

Disclaimer

Alhoewel we erg ons best doen de informatie op deze site correct en actueel te houden liggen fouten op de loer. Aan de informatie op de site, dat wil zeggen alle content waaronder prijzen, afbeeldingen en teksten, kan daarom geen recht worden ontleend.

Copyright

We wijzen u er uitdrukkelijk op dat op alle content op deze site het auteursrecht van toepassing is. Het is daarom niet toegestaan delen van de site over te nemen zonder onze voorafgaande en schriftelijke toestemming.